Погода в Павлодаре gismeteo.ru

GISMETEO: Погода по г.Павлодар

 Погода в Астане gismeteo.ru

GISMETEO: Погода по г.Астана

 Курс валют

Курсы валют: курс доллара, курс евро

 Заказ такси

34-34-34


Жалғыз акционер

Қоғамның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы болып табылады.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы Жарлығымен және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 эылғы 17 қазандағы «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ және «Самұрық» мемлекеттік активтерін басқарудық қазақстандық холдингі» АҚ №962 Қаулысымен сәйкес қалыптасты.

Жалғыз акционердің пошталық мекенжайы мен орналасқан жері:

010000, Астана қ., Д.Кунаев көш., 8.

Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзырлығына Қазақстан Республикасы заңдарымен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған мәселелер кіреді.

        «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» еліміздегі экономикалық өсудің әлемдік нарықтағы өзгерістердің теріс әсерлі факторларын алдын-алу және ұлттық экономика тұрақтылығы мен бәсекелесуге қабілеттілігін арттыру үшін құрылған.

         Қордың негізгі қызметі әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру және олардың ұзақ мерзімді маңызын максимализациялау үшін ұлттық дамыту институттары, ұлттық компаниялар мен басқа да заңды тұлғаларға тиесілі акция пакеттерімен (қатысу үлесі) басқару болып табылады.

         Қор қызметінің негізгі принциптері:

  1. Мемлекет қызығушылығын жалғыз акционерлік Қоры ретінде сақтауы
  2. Қор және компания қызметінің мөлдірлілігі, тиімділігі және икемділігі
  3. Шешімдерді қабылдауда және оларды жүзеге асырудың жүйелілігі мен жеделдігі
  4. Жауапкершілігі мен есептілігі

Қордың негізгі бағыттары:

  1. Ұлттық экономиканы әртараптандыру мен жаңғыртудың жәрдемдесуі
  2. Еліміздің экономикасын тұрақтандырудың жәрдемдесуі
  3. Компания қызметінің тиімділігін арттыру

Қор туралы толығырақ ақпаратты www.samruk-kazyna.kz сайтында алуға болады.

2008 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер бойынша ақпарат, 10.5 kb
2009 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер бойынша ақпарат, 11 kb
2010 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер бойынша ақпарат, 11 kb
Жалғыз акционердің шешімі, 57.5 kb
2012 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер бойынша ақпарат, 20 kb
Жалғыз акционердің шешімі, 62 kb
Жалғыз акци ше, 64.5 kb
2015 жылға арналған дивидендтер жөніндегі ақпарат, 23.5 kb
2016 жылға арналған дивидендтер жөніндегі ақпарат, 23.5 kb
2011 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер бойынша ақпарат, 22.5 kb
в начало страницы