Погода в Павлодаре gismeteo.ru

GISMETEO: Погода по г.Павлодар

 Погода в Астане gismeteo.ru

GISMETEO: Погода по г.Астана

 Курс валют

Курсы валют: курс доллара, курс евро

 Заказ такси

34-34-34


Директорлар Кеңесінің қызметі туралы ақпарат

            Директорлар Кеңесі Қоғамның Басқару органы болып табылады, Қоғамның қызметі үстінен басшылығын жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңдылығына қарайтын немесе Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционер немесе Басқарманың бірыңғай құзырына қарайтын сұрақтардан басқа, сонымен қатар, өз құзыры шеңберінде Қоғам Басқармасының қызметі үстінен бақылау.

Директорлар Кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, шынайылық, жауаптылық және нақтылық принциптеріне негізделеді.

Директорлар Кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңдылығын, Қоғам Жарғысын, «Павлодар әуежайы» АҚ директорлар Кеңесі туралы Ережені, Қоғамның Корпоративтік басқару Кодексін және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады. 

Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Директорлар Кеңесінің мүшесі – Калиева Анар Тлеубаевна

Тәуелсіз директор – Кошанов Рахат Серикович
«Павлодар әуежайы» АҚ директорлар Кеңесі туралы жағдайы, 111.5 kb
2010 жылдың қорытындысы бойынша «Павлодар әуежайы» АҚ директорлар Кеңесінің есебі, 127 kb
2011 жылғы директорлар Кеңесінің жұмыс жоспары, 36.5 kb
2012 жылғы директорлар Кеңесінің жұмыс жоспары, 35.27 kb
2013 жылғы директорлар Кеңесінің жұмыс жоспары, 35.31 kb
План работы Совета директоров на 2016 год, 41.59 kb
План работы Совета директоров на 2017 год, 53.91 kb
в начало страницы